User Tools

Site Tools


315130-s-n-bay-qu-c-t-jackson-evers-la-gi

Sân bay quốc tế Jackson-Evers (mã sân bay IATA: JAN, mã sân bay ICAO: KJAN, mã sân bay FAA LID: JAN) là một thuộc sở hữu thành phố, sử dụng công sân bay nằm ở Jackson, tiểu bang Mississippi[3], 9 km về phía đông của các trung tâm kinh doanh Jackson, qua sông Pearl.[2].

Sân bay này phục vụ hàng không thương mại, tư nhân, và quân sự. Nó được đặt tên theo Evers Medgar, sân bay được quản lý bởi Cơ quan sân bay thành phố Jackson (JMAA), mà cũng giám sát hoạt động hàng không tại sân bay Hawkins (HKS) ở phía tây bắc Jackson.

Tính đến tháng 3 năm 2011, sân bay quốc tế Jackson-Evers được xếp hạng là sân bay tốt thứ 8 trong một cuộc khảo sát người tiêu dùng trên toàn thế giới được tiến hành bởi sân bay Hội đồng Quốc tế. Đây là sân bay duy nhất tại Hoa Kỳ được xếp hạng trong top ten[4].

Bản mẫu:Sân bay Mississippi

315130-s-n-bay-qu-c-t-jackson-evers-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)