User Tools

Site Tools


312030-mildura-la-gi

Mildura là một thành phố trong bang Victoria, Úc. Thành phố có dân số người (năm 2010). Thành phố có cự ly cách thủ phủ bang Melbourne 550 km.

Bản mẫu:Bang Victoria

312030-mildura-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)