User Tools

Site Tools


311030-t-n-th-nh-nh-h-a-la-gi

Tân Thịnh là một xã thuộc huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam. Xã nằm ở phía đông bắc và cũng là xã cực đông của huyện.

Về phía đông bắc và đông, Tân Thịnh lần lượt tiếp giáp với các xã Thanh Mai, Nông Thịnh, Nông Hạ, Thanh Bình và Yên Đĩnh thuộc huyện Chợ Mới của tỉnh Bắc Kạn. Về phía tây bắc và tây nam và tây của Tân Thịnh là xã Lam Vĩ và Kim Phượng và Tân Dương cùng huyện. Về phía nam, Tân Thịnh giáp với xã Yên Ninh của huyện Phú Lương.

Theo Niên giám thống kê tính Thái Nguyên 1999-2003, Tân Thịnh có diện tích 57 km² và dân số là 4067 người, mật độ cư dân là 71 người/km². Tân Thịnh có 22 xóm: Khuổi Lừa, Nà Chúa, Làng Dạ, Là Lèo, Làng Lải, Làng Quàn, Làng Đúc, Làng Ngõa, Thịnh Mỹ 1, Thịnh Mỹ 2, Thịnh Mỹ 3, Thâm Yên, Khau Lang, Pác Cập, Bản Pán, Bản Màn, Đồng Khiếu, Đồng Tốc, Đồng Vang, Đồng Muồng, Hát Mấy, Đồng Đình.[1] Xã Tân Thịnh hơn 20 cây Chò Chỉ có tuổi hàng trăm năm, chiều cao trên 30m, chu vi hơn 1m[2]

311030-t-n-th-nh-nh-h-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)