User Tools

Site Tools


310930-norilsk-la-gi

Norilsk (tiếng Nga: Норильск) là một thành phố Nga. Thành phố này thuộc chủ thể Krasnoyarsk Krai. Thành phố có dân số 134.832 người (theo điều tra dân số năm 2002). Đây là thành phố lớn thứ 122 của Nga theo dân số năm 2002.

Bản mẫu:Krasnoyarsk Krai

310930-norilsk-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)