User Tools

Site Tools


310330-qu-c-ca-li-n-bang-x-vi-t-la-gi

Lời tiếng Nga[sửa | sửa mã nguồn]

Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь.
Да здравствует созданный волей народов
Единый, могучий Советский Союз!

Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы народов надёжный оплот!
Партия Ленина — сила народная
Нас к торжеству коммунизма ведёт!

Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,
И Ленин великий нам путь озарил:
На правое дело он поднял народы,
На труд и на подвиги нас вдохновил!

Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы народов надёжный оплот!
Партия Ленина — сила народная
Нас к торжеству коммунизма ведёт!

В победе бессмертных идей коммунизма
Мы видим грядущее нашей страны,
И Красному знамени славной Отчизны
Мы будем всегда беззаветно верны!

Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы народов надёжный оплот!
Партия Ленина — сила народная
Нас к торжеству коммунизма ведёт!

Phiên âm Latinh[sửa | sửa mã nguồn]

Soyuz nerushimy respublik svobodnykh
Splotila naveki velikaya Rus'!
Da zdravstvuyet sozdanny voley narodov
Yediny, moguchy Sovetsky Soyuz!

Slav'sya, Otechestvo nashe svobodnoye
Druzhby narodov nadyozhny oplot!
Partiya Lenina - sila narodnaya
Nas k torzhestvu kommunizma vedyot!

Skvoz' grozy siyalo nam solntse svobody,
I Lenin veliky nam put' ozaril,
Na pravoye delo on podnyal narody,
Na trud i na podvigi nas vdokhnovil!

Slav'sya, Otechestvo nashe svobodnoye
Druzhby narodov nadyozhny oplot!
Partiya Lenina - sila narodnaya
Nas k torzhestvu kommunizma vedyot!

V pobede bessmertnykh idey kommunizma
My vidim gryadushcheye nashey strany,
I krasnomu znameni slavnoy otchizny
My budem vsegda bezzavetno verny!

Slav'sya, Otechestvo nashe svobodnoye
Druzhby narodov nadyozhny oplot!
Partiya Lenina - sila narodnaya
Nas k torzhestvu kommunizma vedyot!

Dịch sang tiếng Việt[sửa | sửa mã nguồn]

Liên bang không thể chia cắt của những nước cộng hòa tự do
Mãi mãi liên kết bởi nước Nga vĩ đại
Được tạo nên bởi ý nguyện của nhân dân
Đó chính là Liên bang Xô Viết thống nhất và hùng mạnh

Vinh quang thay tổ quốc tự do của chúng ta
Thành trì vững chắc của tình đoàn kết các dân tộc
Đảng của Lenin - sức mạnh của nhân dân
Đưa chúng ta tới thành công của chủ nghĩa Cộng sản

Ánh mặt trời tự do xuyên qua giông tố
Và Lenin vĩ đại đã dẫn đường
Đưa nhân dân tiến lên quyền năng đích thực
Trong lao động được ghi thành kỳ công

Vinh quang thay tổ quốc tự do của chúng ta
Thành trì vững chắc của tình đoàn kết các dân tộc
Đảng của Lenin - sức mạnh của nhân dân
Đưa chúng ta tới thành công của chủ nghĩa Cộng sản

Với chiến thắng của lý tưởng cộng sản bất diệt
Chúng ta thấy tương lai của đất nước mến yêu
Dưới màu đỏ của lá cờ Tổ Quốc
Chúng ta nguyện sẽ mãi mãi trung thành

Vinh quang thay tổ quốc tự do của chúng ta
Thành trì vững chắc của tình đoàn kết các dân tộc
Đảng của Lenin - sức mạnh của nhân dân
Đưa chúng ta tới thành công của chủ nghĩa Cộng sản

310330-qu-c-ca-li-n-bang-x-vi-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)