User Tools

Site Tools


308630-h-p-th-nh-ph-l-ng-la-gi

Hợp Thành là một xã thuộc huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam. Xã nằm ở phần phía tây của huyện và tiếp giáp với xã Ôn Lương ở phía bắc, xã Phủ Lý ở phía đông, xã Động Đạt ở phía nam và xã Phúc Lương thuộc huyện Đại Từ ở phía tây.

Núi Chúa nằm trên địa bàn hai xã Hợp Thành và Động Đạt, cách thị trấn Đu 6 km về phía tây là điểm cao nhất của huyện Phú Lương với độ cao 432 mét.[1] Đông bắc xã Hợp Thành có một nhánh chính của sông Đu chảy qua. Xã Hợp Thành được thành lập sau kháng chiến chống Pháp (1954) với việc tách xã Tam Hợp cũ thành ba xã Hợp Thành, Tân Thành (Ôn Lương) ngày nay và Phủ Lý. Hợp Thành hiện có 10 xóm: Khuôn Lân, Làng Mon, Làng Mới, Mãn Quang, Quyết Tiến, Phú Thành, Kết Thành, Tiến Thành, Tiến Bộ và Bo Chè.[1]

Theo Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên 1999-2003, xã Hợp Thành có diện tích 10,25 km², dân số là 2477 người, mật độ dân cư đạt 242 người/km². Đây là xã có diện tích nhỏ nhất và dân số ít nhất trong toàn huyện. Hợp Thành cũng là xã nhèo nhất huyện Phú Lương với tỉ lệ hộ nghèo là 60%[2] Hợp Thành là một trong 5 xã tham gia dự án xây dựng vùng sản xuất lúa nếp vải đặc sản của huyện Phú lương.[3] Hợp Thành là một xã ATK của tỉnh Thái Nguyên và nằm trong danh sách các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 của chính phủ Việt Nam[4]

308630-h-p-th-nh-ph-l-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)