User Tools

Site Tools


307630-cao-r-m-l-ng-s-n-la-gi

Cao Răm là xã vùng sâu nằm phía tây nam của huyện miền núi Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Cao Răm gồm các xóm như: xóm Hụi, xóm Sáng...

Xã Cao Răm có phía Bắc giáp xã Tân Vinh, xã Hợp Hòa - Lương Sơn; phía tây giáp với xã Trường Sơn - Lương Sơn; phía nam giáp huyện Kim Bôi - Hòa Bình; phía đông giáp với các xã Cư yên, xã Tiến Sơn - Lương Sơn, xã Nam Phương Tiến - Chương Mỹ - Hà Nội

Đồng bào sinh sống tại đây phần lớn là người Mường, ngoài ra còn có Người Kinh, người Dao... Cao Răm là một xã nghèo, kinh tế chậm phát triển, dân trí không đồng đều là một trong những xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Hòa Bình.

Gần xóm Hụi xã Cao Răm có dãy núi Sáng, là núi đá vôi có cụm 4 hang động và là 4 di tích, gồm hai di tích danh lam và hai di tích khảo cổ cấp quốc gia [1]. Đó là Hang Chổ, hang Núi Sáng, động Mãn Nguyện và hang Khụ Thượng.

Một trong các hang đó là nơi có di chỉ đười ươi trưởng thành[2][3]

307630-cao-r-m-l-ng-s-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)