User Tools

Site Tools


307330-kiryat-gat-la-gi

Kiryat Gat (tiếng Hebrew: קריית גת, tiếng Ả Rập: كريات جات/كريات غات) là một thành phố Israel. Thành phố thuộc quận Nam. Thành phố có diện tích 16,302km2, dân số năm 2009 là 47.400 người.

307330-kiryat-gat-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)