User Tools

Site Tools


306930--n-l-ng-la-gi

Ôn Lương là một xã thuộc huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

Xã nằm ở phía tây của huyện và tiếp giáp với xã Bộc Nhiêu, Định Hóa ở phía tây và tây bắc, xã Phú Tiến, Định Hóa và Yên Đổ, Phú Lương ở phía đông bắc, xã Phủ Lý, Phú Lương ở phía đông, xã Hợp Thành, Phú Lương ở phía nam và xã Phúc Lương, Đại Từ ở phía tây nam.

Xã Ôn Lương được thành lập sau năm 1954 trên cơ sở chia tách xã Tam Hợp của thành ba xã mới là Tân Thành, Hợp Thành và Phủ Lý. Đến năm 1974, xã Tân Thành đổi tên thành xã Ôn Lương. Hiện nay, xã được chia thành 10 xóm: Na Tủn, Cây Thị, Đầm Rum, Thâm Trung, Thâm Đông,Trung tâm, Bản Cái, Na Pặng, Xuân Trường, Khau Lai.[2] Trên địa bàn Ôn Lương có một số dòng suối là chi lưu của sông Đu. Hợp Thành có đường liên huyện nổi với thị trấn Đu và tỉnh lộ 264 tại huyện Đại Từ.

Xã có diện tích 17,11 km², dân số năm 1999 là 3279 người,[1] mật độ dân số đạt 192 người/km².

Theo Niên giám Thống kê tỉnh Thái Nguyên 1999-2003, xã Ôn Lương có diện tích 16,16 km², dân số là 3224 người, mật độ dân cư là 199 người/km². Ôn Lương là một trong 5 xã nằm trong dự án xây dựng vùng sản xuất lúa nếp vải đặc sản của Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lương,[3] năng suất đạt 41 tạ/ha.[4] Thế mạnh của xã Ôn Lương là có nhiều rừng, đất sản xuất nông nghiệp, có diện tích nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm.[5] Ôn Lương cũng là một trong 19 xã An toàn khu (ATK) của tỉnh Thái Nguyên[6]

306930--n-l-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)