User Tools

Site Tools


305830-kiryat-bialik-la-gi

Kiryat Bialik (tiếng Hebrew: קריית ביאליק, tiếng Ả Rập: كريات بياليك) là một thành phố Israel. Thành phố thuộc quận Haifa. Thành phố có diện tích 8,178 km2, dân số năm 2009 là 37.300 người.

305830-kiryat-bialik-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)