User Tools

Site Tools


304530-kiryat-motzkin-la-gi

Kiryat Motzkin (tiếng Hebrew: קריית מוצקין, tiếng Ả Rập: كريات موتسكين) là một thành phố Israel. Thành phố thuộc quận Haifa. Thành phố có diện tích 3,778 km2, dân số năm 2009 là 38.000 người.

304530-kiryat-motzkin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)