User Tools

Site Tools


304030-ph-l-ph-l-ng-la-gi

Phủ Lý là một xã thuộc huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

Xã nằm ở phía tây của huyện và tiếp giáp với xã Yên Đổ ở phía đông bắc, xã Động Đạt ở phía đông và nam, xã Hợp Thành ở phía tây và xã Ôn Lương ở phía tây bắc.

Phủ Lý có một trong hai dòng chính của sông Đu chảy qua địa bàn. Xã Phủ Lý được thành lập sau năm 1954 trên cơ sở chia tách xã Tam Hợp thnhaf ba xã Tân Thành (nay là xã Ôn Lương), Hợp Thành và Phủ Lý. Hiện nay, xã có 12 xóm: Khe Ván, Na Dau, Đồng Rôm, Na Biểu, Đồng Chợ, Đồng Cháy, Khuân Rày, Na Mọn, Bản Eng, Hiệp Hòa, Tân Chính, Suối Đạo.[2] 10/12 xóm xây dựng được nhà văn hoá[3]

Xã Phủ Lý có diện tích 15,76 km², dân số năm 1999 là 2770 người,[1] mật độ dân số đạt 176 người/km².

Theo Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên 1999-2003, xã Phủ Lý có diện tích 18,4 km², dân số là 2836 người, mật độ dân cư đạt 154 người/km². Đây là một trong 19 xã An toàn khu ở tỉnh Thái Nguyên.[4]

304030-ph-l-ph-l-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)