User Tools

Site Tools


303230-tr-n-barnet-la-gi

Two groups of black armoured knights, mounted and on foot, charge at each other, fighting with swords and lances.
Late 15th-century artistic portrayal of the battle: Edward IV (left), wearing a circlet and mounted on a horse, leads the Yorkist charge and pierces the Earl of Warwick (right) with his lance; in reality, Warwick was not killed by Edward.
.
Thời gian 14 tháng 4, 1471
Địa điểm Phía bắc Barnet, Anh
Kết quả York chiến thắng
Tham chiến
Hoa Hồng trắng
Hoa Hồng đỏ
Chỉ huy
Edward IV của Anh Richard Neville, 16th Earl of Warwick 
Lực lượng
7,000–15,000 10,000–30,000
Tổn thất
Xấp xỉ. 500 Tầm. 1,000
.

Trận Barnet là một trận đánh quyết định trong chiến tranh Hoa Hồng, một cuộc nội chiến ở Anh thế kỷ 15. Các hành động quân sự cùng với trận Tewkesbury, đã giúp vua Edward IV ngồi vững trên ngai vàng. Ngày 14 tháng 4 năm 1471, tại Barnet, một thị trấn nhỏ cách Luân Đôn không xa, đội hùng binh do Edward IV thống lĩnh đã chạm trán với quân đội nhà Lancaster, đang ủng hộ Henry VI lên ngai vàng nước Anh. Quân đội nhà Lancaster được thống lĩnh bởi Richard Neville, bá tước Warwick thứ 16, người đóng vai trò quyết định tới số phận của mỗi vị vua.

303230-tr-n-barnet-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)