User Tools

Site Tools


302430-c-ng-l-i-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

302430-c-ng-l-i-la-gi [2018/11/07 17:10]
127.0.0.1 external edit
302430-c-ng-l-i-la-gi [2018/12/11 01:23] (current)
thaoit
Line 36: Line 36:
 --><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​825787-0!canonical and timestamp 20181018044600 and revision id 26093499 --><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​825787-0!canonical and timestamp 20181018044600 and revision id 26093499
  ​--></​div>​  ​--></​div>​
 +<h1 class="​entry-title">​Hai &​ldquo;​si&​ecirc;​u phẩm&​rdquo;​ của đội tuyển Việt Nam đua tranh giải ở AFF Cup 2018</​h1>​ 
 +<​p>​Ở lượt đấu thứ 5 AFF Cup 2018, <a href="​http://​knstech.net">​đội tuyển Việt Nam</​a>​ đ&​atilde;​ gi&​agrave;​nh chiến thắng với tỷ số 3-0 trước Campuchia. Trong đ&​oacute;,​ ch&​uacute;​ng ta c&​oacute;​ 2 pha lập c&​ocirc;​ng lọt v&​agrave;​o đề cử b&​agrave;​n thắng đẹp nhất lượt trận thứ 5 AFF Cup 2018 của Văn Đức v&​agrave;​ Quang Hải.</​p>​ 
 +<​p><​strong>​Danh s&​aacute;​ch cụ thể:</​strong></​p>​ 
 +<​p><​strong>​1. Norshahrul Idlan Talaha (Malaysia vs Myanmar)</​strong></​p>​ 
 +<div class="​VCSortableInPreviewMode"​ contenteditable="​false"​ data-autoplay="​false"​ data-contentid=""​ data-displaymode="​0"​ data-height="​400px"​ data-info="​444a4380f17711e8beecbd3ac8ee504e"​ data-location=""​ data-namespace="​dantri"​ data-originalid=""​ data-removedlogo="​false"​ data-thumb="​https://​video-thumbs.mediacdn.vn/​dantri/​2018/​11/​26/​talaha-1543235510962929957837-02a03.jpg"​ data-vid="​dantri/​2018/​11/​26/​talaha-1543235510962929957837-02a03.mp4"​ data-width="​600px">​ 
 +<div class="​VideoCMS_Caption">​ 
 +<p>1. Norshahrul Idlan Talaha (Malaysia vs Myanmar)</​p>​ 
 +</​div>​ 
 +</​div>​ 
 +<​p>​Sau t&​igrave;​nh huống tấn c&​ocirc;​ng b&​ecirc;​n c&​aacute;​nh phải, b&​oacute;​ng được chuyền cho cầu thủ nhập tịch Sumareh. Tiền vệ n&​agrave;​y đ&​atilde;​ đỡ một nhịp, trước khi thực hiện c&​uacute;​ ngả b&​agrave;​n đ&​egrave;​n đập x&​agrave;​ ngang. Sau đ&​oacute;,​ Talaha đ&​atilde;​ c&​oacute;​ mặt kịp thời để đệm b&​oacute;​ng v&​agrave;​o lưới Myanmar.</​p>​ 
 +<​p><​strong>​2. Nguyễn Quang Hải (Việt Nam vs Campuchia)</​strong></​p>​ 
 +<div class="​VCSortableInPreviewMode"​ contenteditable="​false"​ data-autoplay="​false"​ data-contentid=""​ data-displaymode="​0"​ data-height="​400px"​ data-info="​62144d20f17711e89a4351a3dc5da1a5"​ data-location=""​ data-namespace="​dantri"​ data-originalid=""​ data-removedlogo="​false"​ data-thumb="​https://​video-thumbs.mediacdn.vn/​dantri/​2018/​11/​26/​quang-hai-1543235558298928930553-8ba77.jpg"​ data-vid="​dantri/​2018/​11/​26/​quang-hai-1543235558298928930553-8ba77.mp4"​ data-width="​600px">​ 
 +<div class="​VideoCMS_Caption">​ 
 +<p>2. Nguyễn Quang Hải (Việt Nam vs Campuchia)</​p>​ 
 +</​div>​ 
 +</​div>​ 
 +<​p>​B&​agrave;​n thắng của Quang Hải tới sau c&​uacute;​ đột ph&​aacute;​ tốc độ của Hồng Duy, loại bỏ cầu thủ của Campuchia. Nhiệm vụ của Quang Hải kh&​aacute;​ đơn giản, khi đệm b&​oacute;​ng tung lưới Campuchia. LĐBĐ Đ&​ocirc;​ng Nam &​Aacute;​ đ&​aacute;​nh gi&​aacute;​ cao sự phối hợp của đội tuyển Việt Nam trong t&​igrave;​nh huống n&​agrave;​y.</​p>​ 
 +<​p><​strong>​3. Phan Văn Đức (Việt Nam vs Campuchia)</​strong></​p>​ 
 +<div class="​VCSortableInPreviewMode"​ contenteditable="​false"​ data-autoplay="​false"​ data-contentid=""​ data-displaymode="​0"​ data-height="​400px"​ data-info="​84bc8630f17711e8893367b32dfab544"​ data-location=""​ data-namespace="​dantri"​ data-originalid=""​ data-removedlogo="​false"​ data-thumb="​https://​video-thumbs.mediacdn.vn/​dantri/​2018/​11/​26/​phan-van-duc-15432356171901220054914-7dc1f.jpg"​ data-vid="​dantri/​2018/​11/​26/​phan-van-duc-15432356171901220054914-7dc1f.mp4"​ data-width="​600px">​ 
 +<div class="​VideoCMS_Caption">​ 
 +<p>3. Phan Văn Đức (Việt Nam vs Campuchia)</​p>​ 
 +</​div>​ 
 +</​div>​ 
 +<​p>​Pha đỡ b&​oacute;​ng tinh tế của Phan Văn Đức đ&​atilde;​ loại bỏ cầu thủ Campuchia, trước khi cầu thủ n&​agrave;​y thực hiện c&​uacute;​ dứt điểm tung lưới đối thủ. Mọi thứ đều ho&​agrave;​n to&​agrave;​n trong pha l&​agrave;​m b&​agrave;​n của tiền vệ kho&​aacute;​c &​aacute;​o SLNA.</​p>​ 
 +<​p><​strong>​4. Adisak Kraisorn (Th&​aacute;​i Lan vs Singapore)</​strong></​p>​ 
 +<div class="​VCSortableInPreviewMode IMSCurrentEditorEditObject"​ contenteditable="​false"​ data-autoplay="​false"​ data-contentid=""​ data-displaymode="​0"​ data-height="​400px"​ data-info="​9f166f50f17711e8a7fb8d03719a6bcd"​ data-location=""​ data-namespace="​dantri"​ data-originalid=""​ data-removedlogo="​false"​ data-thumb="​https://​video-thumbs.mediacdn.vn/​dantri/​2018/​11/​26/​adisak-15432356658651700625049-560e8.jpg"​ data-vid="​dantri/​2018/​11/​26/​adisak-15432356658651700625049-560e8.mp4"​ data-width="​600px">​ 
 +<div class="​VideoCMS_Caption">​ 
 +<p>4. Adisak Kraisorn (Th&​aacute;​i Lan vs Singapore)</​p>​ 
 +</​div>​ 
 +</​div>​ 
 +<​p>​Đội tuyển Th&​aacute;​i Lan đ&​atilde;​ c&​oacute;​ pha phản c&​ocirc;​ng thần tốc. B&​oacute;​ng được Sanrawat Dechmitr chuyền v&​agrave;​o thuận lợi cho Adisak Kraisorn. Cầu thủ n&​agrave;​y đ&​atilde;​ dứt điểm quyết đo&​aacute;​n tung lưới Singapore. Qua b&​agrave;​n thắng n&​agrave;​y,​ người ta c&​oacute;​ thể thấy người Th&​aacute;​i &​ldquo;​đ&​aacute;​ng sợ&​rdquo;​ tới nhường n&​agrave;​o. Khả năng phối hợp của họ qu&​aacute;​ ho&​agrave;​n hảo.</​p>​ 
 +<​p>​Hiện tại, cuộc bầu chọn tr&​ecirc;​n trang chủ <a href="​https://​sites.google.com/​site/​thietbibanhangvamavach">​AFF Cup 2018</​a>​ (www.affsuzukicup.com) đang diễn ra. Phan Văn Đức đang chiếm ưu thế tuyệt đối với 1600 phiếu bầu (chiếm 88,01%). Đứng thứ 2 l&​agrave;​ Nguyễn Quang Hải với 9,​57%.</​p>​
 </​HTML>​ </​HTML>​
302430-c-ng-l-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/12/11 01:23 by thaoit