User Tools

Site Tools


301530-trung-th-nh-th-nh-ph-th-i-nguy-n-la-gi

Trung Thành là một phường thuộc thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

Phường Trung Thành có diện tích 3,21 km², dân số năm 1999 là 11771 người,[1] mật độ dân số đạt 3667 người/km².

Theo chiều kim đồng hồ từ phía bắc, phường lần lượt tiếp giáp với các phường Cam Giá, Hương Sơn, Tân Thành, Tích Lương và Phú Xá.

Phường Trung Thành có hai tuyến đường chính của thành phố Thái Nguyên chạy qua là tuyến đường 3/2 (quốc lộ 3) ở một đoạn nhỏ phía tây nam và tuyến đường Cách mạng Tháng 8 (quốc lộ 37) tạo thành ranh giới phía đông, đường sắt Hà Nội - Quan Triều cũng đi qua địa bàn phường Trung Thành.

Giá trị sản xuất công nghiệp của phường vào năm 2010 là 600 tỷ đồng, năm 2011 dự kiến là 651 tỷ đồng. Toàn phường hiện đã làm được 40 km đường bê tông phục vụ dân sinh; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,6%; phường có 5 trường học và 1 trạm y tế đạt chuẩn Quốc gia[2] Theo Niên giám thống kê tính Thái Nguyên 1999-2003, phường Trung Thành có diện tích khoảng 3,1 km², dân số là 11949 người, mật độ cư trú đạt trên 3700 người/km². Trên địa bàn phường có trường Trung hoc phổ thông Gang Thép và chợ Dốc Hanh, chợ lớn nhất khu vực phía nam thành phố.

301530-trung-th-nh-th-nh-ph-th-i-nguy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)