User Tools

Site Tools


301130-y-n-ninh-ph-l-ng-la-gi

Yên Ninh là một xã cực bắc của huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam. Xã có tuyến quốc lộ 3 địa bàn và do vậy là cửa ngõ phía bắc của tỉnh Thái Nguyên. Ở phía bắc của xã có sông Chợ Chu chảy từ huyện Định Hóa sang.

Yên Ninh giáp với hai xã Yên Đổ và Yên Trạch (Phú Lương) ở phía nam, giáp với xã Yên Trạch (Phú Lương) ở phía tây, giáp với hai xã Tân Thịnh và Tân Dương (Định Hóa) ở phía bắc, xã Yên Đĩnh, Chợ Mới và xã Quảng Chu (Chợ Mới, Bắc Kạn) ở phía tây.

Theo Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên năm 1999-2003, xã Yên Ninh có diện tích 46 km km² (lớn nhất huyện) và có dân số đạt 6298 người, mật độ cư trú đạt 137 người/km². Yên Ninh được chia thành 16 xóm: Đồng Phủ 1, Đồng Phủ 2, Suối Bén, Đồng Kem 4, Đồng Kem 10, Bắc Bé, Làng Muông, Ba Luồng, Khe Khoang, Bằng Ninh, Suối Hang, Đồng Danh, Ba Họ, Suối Bốc, Đồng Đình, Yên Phú.[1]

301130-y-n-ninh-ph-l-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)