User Tools

Site Tools


298330-cam-gi-la-gi

Cam Giá là một phường thuộc thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

Phường Cam Giá nằm ở phía đông nam của thành phố. Trên địa bàn phường có Công ty Gang Thép Thái Nguyên, một cơ sở kinh tế quan trọng trong quá trình phát triển của thành phố Thái Nguyên

Cam Giá giáp với phường Gia Sàng ở phía tây bắc với ranh giới tự nhiên là suối Loàng, giáp với xã Đồng Liên của huyện Phú Bình qua sông Cầu ở phía bắc, đông bắc và đông, giáp với phường Hương Sơn ở phía nam, giáp với phường Trung Thành một đoạn nhỏ phía đông nam, giáp với phường Phú Xá ở phía tây nam và tây.

Theo Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên 1999-2003, phường Cam Giá có diện tích 8,1 km², dân số trên 10.000 người, mật độ cư trú đạt 1236 người/km². Phường Cam Giá được thành lập từ xã Cam Giá vào ngày 8 tháng 4 năm 1985, hiện phường được chia thành 32 tổ dân phố.[3]

Phường Cam Giá có diện tích 9 km², dân số năm 1999 là 10186 người,[1] mật độ dân số đạt 1132 người/km².

298330-cam-gi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)