User Tools

Site Tools


297630-toowoomba-la-gi

Toowoomba (biệt danh là "Thành phố Vườn) là một thành phố ở miền Nam Queensland, Australia. Nó có cự ly 127 km (79 dặm) phía tây của thủ phủ bang Queensland Brisbane[3]. Với một dân số khu vực ước tính 128.600 người, Toowoomba là nội địa lớn thứ hai của Úc và là thành phố nội địa không phải là thủ phủ lớn nhất[1]. Dân số vùng Toowoomba năm 2009 là 159.000 người.

Là một thành phố đại học và nhà thờ, thành phố Toowoomba tổ chức Carnival Australia Hoa, và lễ phục sinh được tổ chức hàng năm vào cuối tuần lễ Phục sinh. Có hơn 150 công viên công cộng và các khu vườn ở Toowoomba[4]. Nó đã phát triển thành một trung tâm khu vực cho các dịch vụ kinh doanh và chính phủ.

Bản mẫu:Queensland Bản mẫu:Sơ khai Victoria

297630-toowoomba-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)