User Tools

Site Tools


296930-gerbera-jamesonii-la-gi

Cúc đồng tiền (danh pháp khoa học: Gerbera jamesonii) là một loài thực vật có hoa trong họ Cúc. Loài này được Bolus ex Hook.f. mô tả khoa học đầu tiên năm 1889.[1]

296930-gerbera-jamesonii-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)