User Tools

Site Tools


296830-ph-x-th-nh-ph-th-i-nguy-n-la-gi

Phú Xá là một phường thuộc thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

Phường Phú Xá có diện tích 4,27 km², dân số năm 1999 là 7830 người,[1] mật độ dân số đạt 1834 người/km².

Theo Niên giám thống kê tính Thái Nguyên 1999-2003, phường Phú Xá có diện tích 4,26 km², dân số khoảng trên 8200 người, mật độ cư dân trên 1900 người/km².

Phường nằm tại khu vực phía nam so với trung tâm thành phố. Phú Xá tiếp giáp với phường Gia Sàng ở phía bắc với ranh giới là suối Loàng, tiếp giáp phường Cam Giá ở phía đông qua ranh giới là đường Cách mạng Tháng 8 (quốc lộ 37), tiếp giáp với phường Trung Thành, ở phía đông nam, với phường Tích Lương ở phía tây nam và tiếp giáp với phường Tân Lập ở phía tây bắc qua ranh giới tự nhiên là suối Loàng.

Ngoài hai tuyến đường chính của thành phố là đường 3/2 tức quốc lộ 3 và tuyến đường Cách mạng tháng 8 tức quốc lộ 37 chạy qua, trên địa bàn Phú Xá còn có tuyến đường Phú Xá với mặt đường rộng 10,5m[2] và đường sắt Hà Nội - Quan Triều, ga Lưu Xá của tuyến đường sắt nằm trên địa bàn phường.

Trên địa bàn phường Phú Xá có một số cơ quan và cơ sở kinh tế như Công ty Ván dăm Thái Nguyên, ngoài ra Công ty Gang Thép Thái Nguyên, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp và Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh thuộc Đại học Thái Nguyên cũng nằm sát ranh giới của phường.

296830-ph-x-th-nh-ph-th-i-nguy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)