User Tools

Site Tools


296630-th-t-tinh-quan-la-gi

Thất Tinh Quan (chữ Hán giản thể: 七星关区, bính âm: Qīxīngguān Qū) là một khu thuộc địa cấp thị Tất Tiết, tỉnh Quý Châu, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Khu Tất Tiết nằm ở phía tây Quý Châu, giáp với Tứ Xuyên. Khu này có diện tích 3414,9 km2, dân số là 1,27 triệu người, có 22 dân tộc. Mã số bưu chính là 551700. Huyện lỵ đóng ở trấn Thành Quan. Hách Chương giáp các đơn vị cấp huyện: đông giáp Tất Tiết (thị xã) và Nạp Ung, tây giáp Uy Ninh, nam giáp Lục Bàn Thủy, đông giáp Trấn Hùng và Di Lương. Về mặt hành chính, thị xã này được chia thành 6 nhai đạo, 27 trấn, 2 hương và 6 hương dân tộc.

296630-th-t-tinh-quan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)