User Tools

Site Tools


292930-pardubice-la-gi

Pardubice là một thành phố thuộc vùng Pardubice của Cộng hòa Séc. Thành phố có tổng diện tích 78  km². Theo điều tra năm 2009 là 90.755 người[1].

  1. ^ Data as of ngày 1 tháng 1 năm 2009 from Czech Statistical Office

Bản mẫu:Thành phố Cộng hòa Séc

Bản mẫu:Vùng Pardubice

292930-pardubice-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)