User Tools

Site Tools


292830-kh-i-k-la-gi

Khôi Kỳ là một xã thuộc huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

Xã Khôi Kỳ có diện tích 13,22 km², dân số năm 1999 là 5.811 người,[1] mật độ dân số đạt 440 người/km².

Xã nằm ở phần trung tâm của huyện và tiếp giáp với xã Tiên Hội ở phía bắc, xã Hùng Sơn ở phía đông bắc, xã Bình Thuận ở phía đông nam, xã Mỹ Yên ở phía nam và tây nam và xã Hoàng Nông ở phía tây bắc. Trên địa bàn xã Khôi Kỳ có hai con suối chảy từ dãy Tam Đảo xuống và đổ ra sông Công.

Theo Niên giám thống kê tính Thái Nguyên 1999-2003, xã Khôi Kỳ có diện tích 13,1 km², dân số là 5937 người, mật độ cư trú là 453 người/km². Khôi Kỳ được chia thành 20 xóm: Gò Thang, Phú Nghĩa, Chùa, Sơn Mè, Đồng Hoan, Bãi Pháo, Chòi, La Phác, Gò Miếu, Cuốn Cờ, Cầu Cum Hòa Bình, Gò Vai, Gốc Quéo, Đức Long, Đồng Gà, Gò Gia, Đồng Mè, Bãi Chè, Đồng Lá.[2]

Khôi Kỳ là một xã ATK của tỉnh Thái Nguyên và nằm trong chương trình 135 của chính phủ Việt Nám[3] Công trình cấp nước sách cho người dân trong xã cũng đã được xây dựng.[4]

292830-kh-i-k-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)