User Tools

Site Tools


292230-tr-i-cau-ng-h-la-gi

Trại Cau là một thị trấn ở phía đông nam huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Thị trấn nằm ven tỉnh lộ 259 nối đến tỉnh Bắc Giang.

Thị trấn Trại Cau giáp với xã Nam Hòa ở phía tây bắc, xã Cây Thị ở phía bắc và xã Tân Lợi ở các phía còn lại. Tuyến đường sắt Kép - Lưu Xá cũng đi qua gần địa giới của thị trấn. Hiện có tuyến xe buýt số 9 nối từ thị trấn đến thành phố Thái Nguyên và thị xã Sông Công.

Ngày 19 tháng 10 năm 1962, ba xóm Thái Thông, Đoàn Kết, Thác Ngạc của xã Tân Lợi huyện Đồng Hỷ được tách ra để thành lập thị trấn Trại Cau trực thuộc thành phố Thái Nguyên. Đến ngày 2 tháng 4 năm 1985, thị trấn Trại Cau lại được chuyển về huyện Đồng Hỷ. Thị trấn Trại Cau có 16 tổ dân phố, lần lượt được đánh số từ 1 đến 12 và từ 14 đến 17.[1]

Nền kinh tế của thị trấn Trại Cau phụ thuộc vào mỏ sắt Trại Cau. Mỏ sắt này nằm trên địa bàn thị trấn cùng một vài xã lân cận như Nam Hòa, Cây Thị, Hợp Tiến.[2]

Theo niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên 1999-2003, thị trấn Trại Cau có diện tích 6,27 km², dân số là 4280 người, mật độ cư trú đạt 682 người/km². Trên địa bàn thị trấn có trường Trung học Phổ thông Trại Cau, phục vụ nhu cầu học tập của toàn bộ học sinh tại khu vực phía đông của huyện.

292230-tr-i-cau-ng-h-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)