User Tools

Site Tools


291330--c-l-ng-la-gi

Đức Lương là một xã thuộc huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

Xã nằm ở phía bắc của huyện và giáp với xã Phúc Lương ở phía bắc, Phú Lạc ở phía nam, Phú Cường ở phía tây và Đại Từ ở phía tây bắc.

Xã Đức Lương có diện tích 14,1 km², dân số năm 1999 là 2592 người,[1] mật độ dân số đạt 184 người/km².

Theo niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên 1999-2003, xã Đức Lương có diện tích 14,27 km², dân số là 2663 người, mật độ cư trú đạt 185 người/km². Đức Lương được chia thành 13 xóm Nhất Quyết, Đất Đỏ, Đình Giữa, Non Đình, Na Muồng, Chùa Chinh, Đầu Cầu, Hữu Sào, Đồi, Rộc Mán, Tiền Phong, Cây Xoan, Thống Nhất.[2]

Xã Đức Lương và xã Phú Lạc lân cận trước đây là xã Vinh Quang, địa điểm thành lập trường đại học Sư phạm Việt Bắc vào năm 1966, tiền thân của trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Thái Nguyên hiện nay.[3] Đây là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Đại Từ và năm 2009 có số hộ nghèo theo chuẩn của chính phủ Việt Nam là 46,2%. Đức Lương có 121ha lúa 2 vụ cho năng suất bình quân 55,8 tạ/ha, 136,4ha chè kinh doanh.[4]

291330--c-l-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)