User Tools

Site Tools


289630-charters-towers-queensland-la-gi

Charters Towers, Queensland là một thành phố trong bang Queensland, Úc. Thành phố có dân số người (năm 2010). Thành phố có cự ly cách thủ phủ bang Brisbane km.

Bản mẫu:Queensland

289630-charters-towers-queensland-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)