User Tools

Site Tools


288330-vi-t-long-la-gi

Việt Long là xã thuộc huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Việt Long nằm ở phía đông huyện Sóc Sơn. Phía đông giáp huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang; phía nam giáp huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh; phía bắc giáp xã Xuân Giang; phía tây giáp xã Bắc Phú cùng huyện.

Việt Long là một xã nông nghiệp với 444,1 ha đất nông nghiệp trên 694,4 ha tổng diện tích. Người dân nơi đây chủ yếu canh tác lúa nước, ngũ cốc và các loại rau màu.

Trong quá khứ, khi cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, nhà nước Việt Nam có chủ trương thành lập đơn vị xã thay cho đơn vị tổng. Tổng Đan Tảo được tách ra làm hai xã, các thôn Tiên Tảo, Lương Phúc lập thành xã Thiên Phúc, thôn Tăng Long, Bắc Vọng lập thành xã Tăng Long.

Tháng 7 năm 1949, để phục vụ cuộc chiến với thực dân Pháp, chính quyền Việt Nam đã sáp nhập 2 xã Đại Cát và Thiên Phúc để thành lập xã Dũng Tiến. Cuối năm 1949, tiếp tục gộp 2 xã Tăng Phúc (gồm các thôn: Bắc Vọng, Tăng Long, Lương Phúc) và xã Dũng Tiến (gồm các thôn Tiên Tảo, Lương Xuân, Đại Phùng, Ngọc Hà, Xuân Tảo, Đại Tảo, Yên Xào, Lai Cách) lại và lấy tên là xã Dũng Tiến.

Sau cải cách ruộng đất năm 1955, xã Dũng Tiến được tách ra thành Việt Long và Xuân Giang, riêng thôn Bắc Vọng được cắt về xã Bắc Phú. Xã Việt Long từ đó gồm 3 thôn: Tiên Tảo, Lương Phúc và Tăng Long.

Năm 1996, thôn Đông Ngàn được thành lập dựa trên cơ sở tách ra từ thôn Tăng Long, nâng số thôn trong xã Việt Long lên 4 thôn.

Từ khi thành lập năm 1955, xã Việt Long không có biến đổi gì về địa giới hành chính.

288330-vi-t-long-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)