User Tools

Site Tools


287430-th-b-c-la-gi

Subak (tiếng Triều Tiên: 수박, âm Hán Việt: Thủ Bác), hay Subakgi hoặc Yusul, là một môn võ cổ của Triều Tiên. Đây có thể là tên cũ của Đài Quyền Đạo.

Ban đầu, Triều Tiên bị chia thành tam quốc Triều Tiên: Silla ở mạn Nam, Goguryeo (Koguryo) ở mạn Bắc, và Baekje ở phía Tây của Silla. Môn Thủ Bác được tạo bởi vương quốc Goguryeo.

Đây là một môn võ tập trung vào các đòn tay, chân, cầm nã và quăng/quật. Địa hình núi của Goguryeo có thể khiến chân người cứng vững hơn tay, khiến cho Thủ Bác mạnh về đòn chân hơn là tay.

287430-th-b-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)