User Tools

Site Tools


285830-quy-t-th-ng-th-nh-ph-th-i-nguy-n-la-gi

Quyết Thắng là một xã thuộc thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

Năm 2004, khi mới thành lập, xã có diện tích 1.292,78 ha (12,9 km²) và dân số là 12.833 người,[1] mật độ cư dân đạt 992,7 người/km².

Xã nằm ở phía tây của khu vực trung tâm thành phố và tất cả các đơn vị tiếp giáp xã này đều thuộc thành phố Thái Nguyên: phía bắc giáp xã Phúc Hà, phường Quan Triều, phía đông giáp phường Tân Thịnh và Thịnh Đán, phía nam giáp phường Thịnh Đán, xã Thịnh Đức và xã Phúc Trìu, phía tây giáp xã Phúc Trìu và Phúc Xuân. Trên địa bàn xã có tuyến đường tránh thành phố Thái Nguyên chạy qua, ngoài ra, tuyến tỉnh lộ 260 nối giữa trung tâm thành phố Thái Nguyên và huyện Đại Từ cũng đi qua phần cực nam của xã.

Trên địa bàn xã Quyết Thắng có trụ sở của Đại học Thái Nguyên cùng các khu trường sở của một số trường đại học thành viên tọa lạc.

Trên địa bàn xã dự kiến sẽ hình thành khu công nghiệp Quyết Thắng, diện tích 200 ha, là khu công nghiệp duy nhất của thành phố Thái Nguyên.[3]

285830-quy-t-th-ng-th-nh-ph-th-i-nguy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)