User Tools

Site Tools


285430-sarapul-la-gi

Sarapul (tiếng Nga: Сарапул) là một thành phố Nga. Thành phố này thuộc chủ thể Cộng hòa Udmurt. Thành phố có dân số 103.141 người (theo điều tra dân số năm 2002). Đây là thành phố lớn thứ 157 của Nga theo dân số năm 2002.

Bản mẫu:Cộng hòa Udmurt

285430-sarapul-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)