User Tools

Site Tools


285130-ho-ng-n-ng-la-gi

Hoàng Nông là một xã thuộc huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

Xã Hoàng Nông có diện tích 27,24 km², dân số năm 1999 là 4569 người,[1] mật độ dân số đạt 168 người/km².

Xã nằm ở phía tây của huyện và thuộc vùng núi Tam Đảo, tiếp giáp với đỉnh cao nhất của dãy núi này (1590 mét). Đây cũng là xã ngã ba ranh giới giữa ba tỉnh Thái Nguyên, Vĩnh Phúc và Tuyên Quang.

Hoàng Nông giáp với xã La Bằng ở phía tây bắc và bắc, Bản Ngoại và Tiên Hội ở phía đông bắc, xã Khôi Kỳ ở phía đông, Mỹ Yên ở phía đông nam và ở phía tây nam, qua dãy Tam Đảo là xã Đạo Trù thuộc huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc và xã Sơn Dương của huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Một dòng suối nhỏ chảy từ dãy Tam Đảo xuống và chảy dọc theo chiều dài của xã rồi đổ vào sông Công.

Theo Niên giám thống kê tính Thái Nguyên 1999-2003, xã Hoàng Nông có diện tích 26,84 km², dân số là 4737 người, mật độ cư trú là 177 người/km². Hoàng Nông có 18 xóm: Đình Cường, Suối Chùn, Đồng Khuôn, Làng Hu, Đoàn Thắng, Cổ Rồng, Cánh Vàng, Đầm Cầu, La Lương, Cầu Đá, Ao Mật, An Sơn, Cây Chè, Làng Đảng, Gốc Sữa, La Dây, La Kham, Kèo Hái.[2] Do địa hình, xã Hoàn Nông có thể nuôi các loài cá nước lạnh như cá hồi hay cá tằm để đáp ứng nhu cầu thị trường.

285130-ho-ng-n-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)