User Tools

Site Tools


284730-s-n-bay-milford-sound-la-gi

Sân bay Milford Sound là một sân bay nhỏ nhưng bận rộn về lượt chuyến bay ở Milford Sound, New Zealands Fiordland tại Đảo Nam, New Zealand. Sân bay này chủ yếu phục vụ khác du lịch.

Sân bay được xây năm 1952 với một đường băng dài 503 mét với chiếc máy bay đầu tiên hạ cánh tháng 5 năm 1952. Sau đó sân bay đã được nâng cấp kéo dài đường băng lên 792 mét.

284730-s-n-bay-milford-sound-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)