User Tools

Site Tools


283630-votkinsk-la-gi

Votkinsk (tiếng Nga: Во́ткинск; Udmurt: Вотка, Votka)là một thành phố Nga. Thành phố này thuộc chủ thể Cộng hòa Udmurt. Thành phố có dân số 99.441 người (theo điều tra dân số năm 2002). Dân số qua các thời kỳ: 99.441 (điều tra dân số năm 2002);[3] 103.509 (điều tra dân số năm 1989).[4]. Đây là thành phố lớn thứ 168 của Nga theo dân số năm 2002. Đây là nơi sinh của nhà soạn nhạc Pyotr Ilyich Tchaikovsky, người đã trải qua tám năm đầu của cuộc sống của mình ở đây ngày hôm nay nhà ông sinh ra có một bảo tàng dành riêng cho nhà soạn nhạc.

Thị trấn được thành lập vào tháng 4 năm 1759, ban đầu như là một trung tâm cho các doanh nghiệp luyện kim, và tập trung kinh tế vào ngành công nghiệp liên quan đến kim loại vẫn còn. Viện Công nghệ Nhiệt Moscow hoạt động một nhà máy ở đây, Nhà máy lắp máy Votkinsk, trong đó sản xuất một số tên lửa đạn đạo tầm xa của Nga. Theo Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) được ký kết giữa Hoa Kỳ và Liên Xô, các cơ sở sản xuất tên lửa ở Votkinsk đã được lựa chọn để theo dõi trên trang web dài hạn của thanh tra Mỹ. Địa điểm tương ứng cho Liên Xô tại Hoa Kỳ là cơ sở sản xuất tên lửa Hercules ở Salt Lake City, Utah.

Tình trạng thị trấn đã được chính thức cấp cho nó vào năm 1935. Thành phố cấp tên cho hồ chứa nước Votkinsk gần đó, tràn đầy trong những năm 1960 sau khi xây dựng một con đập cho Trạm thủy điện Votkinsk.

  1. ^ Правительство Российской Федерации. Федеральный закон №107-ФЗ от 3 июня 2011 г. «Об исчислении времени», в ред. Федерального закона №271-ФЗ от 03 июля 2016 г. «О внесении изменений в Федеральный закон "Об исчислении времени"». Вступил в силу по истечении шестидесяти дней после дня официального опубликования (6 августа 2011 г.). Опубликован: "Российская газета", №120, 6 июня 2011 г. (Chính phủ Liên bang Nga. Luật liên bang #107-FZ of 2011-06-31 Về việc tính toán thời gian, as amended by the Luật Liên bang #271-FZ of 2016-07-03 Về việc sửa đổi luật liên bang "Về việc tính toán thời gian". Có hiệu lực từ  6 ngày sau ngày công bố chính thức.).
  2. ^ Энциклопедия Города России. Moscow: Большая Российская Энциклопедия. 2003. tr. 94. ISBN 5-7107-7399-9. 
  3. ^ Федеральная служба государственной статистики (Cục Thống kê quốc gia Liên bang Nga) (21 tháng 5 năm 2004). “Численность населения России, субъектов Российской Федерации в составе федеральных округов, районов, городских поселений, сельских населённых пунктов – районных центров и сельских населённых пунктов с населением 3 тысячи и более человек[[Thể loại:Bài viết có văn bản tiếng Nga]] (Dân số Nga, các chủ thể Liên bang Nga trong thành phần các vùng liên bang, các huyện, các điểm dân cư đô thị, các điểm dân cư nông thôn—các trung tâm huyện và các điểm dân cư nông thôn với dân số từ 3 nghìn người trở lên)”. Всероссийская перепись населения 2002 года (Điều tra dân số toàn Nga năm 2002) (bằng tiếng Nga). Cục Thống kê quốc gia Liên bang Nga. Truy cập 23 tháng 3 năm 2010. 
  4. ^ Всесоюзная перепись населения 1989 г. Численность наличного населения союзных и автономных республик, автономных областей и округов, краёв, областей, районов, городских поселений и сёл-райцентров.[[Thể loại:Bài viết có văn bản tiếng Nga]] (Điều tra dân số toàn liên bang năm 1989. Dân số hiện tại của liên bang và các cộng hòa tự trị, tỉnh và vùng tự trị, krai, tỉnh, huyện, các điểm dân cư đô thị, và các làng trung tâm huyện.)”. Всесоюзная перепись населения 1989 года (Điều tra dân số toàn liên bang năm 1989) (bằng tiếng Nga). Demoscope Weekly (website của Viện Nhân khẩu học Đại học Quốc gia—Trường Kinh tế. 1989. Truy cập 23 tháng 3 năm 2010. 

Bản mẫu:Cộng hòa Udmurt

283630-votkinsk-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)