User Tools

Site Tools


283030-anthopleura-elegantissima-la-gi

Anthopleura elegantissima là một loài hải quỳ được tìm thấy nhiều nhất ở các bờ biển có thủy triều dọc theo bờ biển Thái Bình Dương của Bắc Mỹ[1]. Đây là loài thuộc chi Anthopleura, họ Actiniidae.

  1. ^ Kozloff, Eugene N.. Marine Invertebrates of the Pacific Northwest. 2nd. Seattle: University of Washington Press, 1996.
283030-anthopleura-elegantissima-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)