User Tools

Site Tools


282630-surgut-la-gi

Surgut (tiếng Nga: Сургут) là một thành phố Nga. Thành phố này thuộc chủ thể Okrug Tự trị Khanty-Mansi. Thành phố có dân số 285.027 người (theo điều tra dân số năm 2002. Đây là thành phố lớn thứ 65 của Nga theo dân số năm 2002.

Bản mẫu:Okrug Tự trị Khanty-Mansi

282630-surgut-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)