User Tools

Site Tools


281630-tirat-carmel-la-gi

Tirat Carmel (tiếng Hebrew: טירת כרמל, tiếng Ả Rập: طيرة الكرمل) là một thành phố Israel. Thành phố thuộc quận Nam. Thành phố có diện tích 5,601 km2, dân số năm 2009 là 18.600 người.

281630-tirat-carmel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)