User Tools

Site Tools


280430-c-ng-h-a-r-p-libya-la-gi

Cộng hòa Arab Libya là chính thể đã gia tồn tại ở libya từ năm 1969 sau khi cuộc đảo chính của Muammar Gaddafi lật đỗ Vua Idris

Sau khi cuộc đảo chính tháng chín, các thế lực Mỹ tiếp tục cố tình rút lên kế hoạch từ căn cứ không quân Wheelus theo thoả thuận với chính phủ trước đó. Cuối cùng đội ngũ người Mỹ chuyển sang các thiết bị Libya vào ngày 11 Tháng Sáu 1970, một ngày sau đó ở Libya tổ chức Quốc khánh. Khi quan hệ với Mỹ liên tục xấu đi, Gaddafi liên kết chặt chẽ với Liên Xô và các nước Đông Âu khác, trong khi duy trì lập trường Libya là một quốc gia không liên kết và chống lại sự lan truyền của chủ nghĩa cộng sản trong thế giới Ả Rập. quân đội của Libya mạnh tăng từ lực lượng trước cách mạng 6.000 người đã được đào tạo và được trang bị bởi người Anh đã được trang bị áo giáp và tên lửa do Liên Xô xây dựng.

280430-c-ng-h-a-r-p-libya-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)