User Tools

Site Tools


278930--i-t-th-tr-n-la-gi

Thị trấn Đại Từ từng là thị trấn huyện lị của huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam. Thị trấn nằm tại vị trí trung tâm của huyện và thuộc lưu vực sông Công mặc dù dòng sông không trực tiếp chảy trên địa bàn thị trấn. Ngày 13 tháng 12 năm 2013, xã Hùng Sơn sáp nhập vào thị trấn Đại Từ, thị trấn Đại Từ đổi tên thành thị trấn Hùng Sơn.

Thị trấn Đại Từ có diện tích 1,09 km², dân số năm 1999 là 3952 người,[1] mật độ dân số đạt 3626 người/km².

Thị trấn Đại Từ giáp với xã Hùng Sơn ở phía đông và bắc và tây, giáp với xã Khôi Kỳ một đoạn nhỏ ở phía tây nam và giáp với xã Bình Thuận ở phía nam. Thị trấn Đại Từ nằm ven tuyến quốc lộ 37 và tỉnh lộ 261 nối với các xã phía nam và huyện Phổ Yên, ngoài ra tuyến tỉnh lộ 261 nói với thành phố Thái Nguyên và khu du lịch hồ Núi Cốc cũng giao với quốc lộ 37 tại địa bàn xã Hùng Sơn lân cận. Thị trấn cũng có tuyến đường liên xã nối đến các xã ở phía tây nam thị trấn như Khôi Kỳ, Mỹ Yên. Thị trấn có hai tuyến xe buýt nối với thành phố Thái Nguyên và một số xã khác trong huyện.

Theo niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên 1999-2003, thị trấn Đại Từ có diện tích chỉ là 0,97 km², dân số là 4043 người, mật độ là 4150 người/km².[2] Đây là thị trấn có diện tích nhỏ nhất trên địa bàn tỉnh.

278930--i-t-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)