User Tools

Site Tools


277230-m-y-n-i-t-la-gi

Mỹ Yên là một xã thuộc huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam. Xã nằm ở phía tây của huyện và tựa lưng vào dãy núi Tam Đảo. Đỉnh núi cao nhất của dãy núi (1590 m) là nơi giáp ranh giữa ba tỉnh Thái Nguyên và Vĩnh Phúc và Tuyên Quang.

Mỹ Yên có ranh giới tiếp giáp với xã Khôi Kỳ ở phía bắc, Bình Thuận ở phía đông bắc, Văn Yên ở phía đông và đông nam. Qua dãy Tam Đảo, Mỹ Yên giáp với xã Đạo Trù thuộc huyện Tam Đảo của tỉnh Vĩnh Phúc. Trên địa bàn xã có một số khe suối nhỏ chảy từ các đỉnh núi cao theo phía tây đổ ra hồ Núi Cốc. Trên địa bàn xã có dựa án kè chống xói mòn suối Chì song có nhiều khúc mắc.[1] Đây là một trong năm xã duy nhất của tỉnh Thái Nguyên có thể nuôi được các loài cá nước lạnh như cá Hồi hay cá Tầm[2]

Theo Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên 1999-2003, xã Mỹ Yên có diện tích 34,11 km², dân số là 5829 người, mật độ cư trú đạt 171 người/km². Mỹ Yên được chia thành 25 xóm: Kỳ Linh Trong, Kỳ Linh Ngoài, Đồng Khâm, Cao, Chùa, La Yến, Đồng Cháy, Đầm Gành, Đầm Pháng, Trại Cọ, Đồng Cạn, Lò Gạch, Suối Trì, Bắc Hà 1, Bắc Hà 2, Bắc Hà 3, Thuận Yên, Việt Yên, Đồng Phiêng, La Vương, Na Hang, Tân Yên, Na Hồng, La Tre, Làng Lớn.[3]

277230-m-y-n-i-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)