User Tools

Site Tools


275830-aguascalientes-th-nh-ph-la-gi

Aguascalientes là một thành phố phía tây trung bộ của México, bên hai bờ sông Aguascalientes, cao độ 2440 mét trên mực nước biển. Thành phố này là thủ phủ bang Aguascalientes, México. Thành phố có diện tích 385  km², dân số thời điểm năm 2007 là 663.271 người.

275830-aguascalientes-th-nh-ph-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)