User Tools

Site Tools


272830-torre-n-la-gi

Torreón là một đô thị thuộc bang Coahuila, México. Năm 2005, dân số của đô thị này là 577477 người.[1]

Dữ liệu khí hậu của Torreón (1951–2010)
Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm
Cao kỉ lục °C (°F) 35.0 35.0 39.5 41.2 42.2 43.0 40.5 39.2 38.4 36.0 34.8 32.5 43,0
Trung bình cao °C (°F) 22.3 25.3 26.0 32.5 35.3 35.4 34.3 33.7 31.8 29.5 26.1 22.8 29,6
Trung bình ngày, °C (°F) 14.5 17.0 19.0 24.1 27.2 28.1 27.4 27.0 25.2 22.4 18.2 15.1 22,1
Trung bình thấp, °C (°F) 6.8 8.6 11.9 15.6 19.0 20.8 20.5 20.3 18.6 15.2 10.3 7.4 14,6
Thấp kỉ lục, °C (°F) −7 −5 −5.5 1.8 4.0 10.0 11.0 10.0 7.5 4.0 −2.8 −8 −8
Giáng thủy mm (inch) 20.1
(0.791)
6.5
(0.256)
6.5
(0.256)
14.1
(0.555)
18.8
(0.74)
34.9
(1.374)
24.2
(0.953)
26.5
(1.043)
18.1
(0.713)
11.8
(0.465)
7.9
(0.311)
16.3
(0.642)
205,8
(8,102)
% độ ẩm 55 46 39 39 42 50 53 54 57 55 53 56 50
Số ngày giáng thủy TB (≥ 0.1 mm) 2.5 1.1 0.7 1.7 3.3 4.3 5.7 5.0 4.7 2.7 1.5 1.8 34,9
Số giờ nắng trung bình hàng tháng 193 209 228 232 262 280 254 263 224 231 219 183 2.778
Nguồn #1: Servicio Meteorológico Nacional (độ ẩm 1981–2000)[2][3]
Nguồn #2: Deutscher Wetterdienst (nắng, 1961–1990)[4][5]
272830-torre-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)