User Tools

Site Tools


272230-tr-ng-i-h-c-s-n-kh-u-v-i-n-nh-h-n-i-la-gi

Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội là một trường đại học được thành lập ngày 17 tháng 12 năm 1980, trụ sở của trường được đặt tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Trường là một trong những đại học lâu đời ở Việt Nam, chịu trách nhiệm đào tạo và bồi dưỡng những học viên có năng khiếu trong các lĩnh vực như: Sáng tác, Biểu diễn, Nghiên cứu, Lý luận - Phê bình, Kinh tế - Kỹ thuật và Công nghệ của các ngành nghệ thuật Sân khấu, Điện ảnh và Truyền hình[1].

Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội tiền thân là Trường Ca kịch Dân tộc được thành lập năm 1959. Đến Ngày 17/12/1980, Hội đồng Chính phủ đã ra Quyết định số 372/CP[2] thành lập trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội trên cơ sở sát nhập 2 trường Trung cấp Nghệ thuật Sân khấu Việt Nam và Trường Điện ảnh Việt Nam (cả hai trường này đều thành lập năm 1959)[3].

 • Khoa Kịch hát dân tộc;
 • Khoa Kỹ thuật, Công nghệ Điện ảnh Truyền hình;
 • Khoa Mác - Lênin và Kiến thức cơ bản;
 • Khoa Múa;
 • Khoa Nghệ thuật Điện ảnh;
 • Khoa Nhiếp ảnh;
 • Khoa Sân khấu;
 • Khoa Tại chức;
 • Khoa Thiết Kế Mỹ thuật;
 • Khoa Truyền hình.

Với hơn 30 năm thành lập và phát triển, Trường đã đào tạo ra nhiều những cán bộ quản lý, những diễn viên tài năng, nhiều người trong số họ đã được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú, đạt được thành tích cao trong các kỳ Hội diễn sân khấu, Liên hoan phim quốc gia và quốc tế... Trường đã được Đảng và Nhà nước Việt Nam trao tặng nhiều danh hiệu như[4]:

 • Huân chương Lao động hạng Ba;
 • Huân chương Lao động hạng Nhất (nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Trường);
 • Bằng khen và Cờ thi đua của UBND thành phố Hà Nội;
 • Cờ đơn vị tiên tiến của Công an thành phố Hà Nội;
 • Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Văn hóa - Thông tin;
 • Cờ thi đua của Chính phủ;
 • Cờ đơn vị Quyết thắng.
272230-tr-ng-i-h-c-s-n-kh-u-v-i-n-nh-h-n-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)