User Tools

Site Tools


267830-s-o-n-b-binh-122-c-qu-c-x-la-gi

Sư đoàn Bộ binh 122 (tiếng Đức: 122. Infanterie-Division), là một sư đoàn bộ binh của Đức Quốc xã. Được thành lập ngày 5 tháng 10 năm 1940.

 • Trung tướng Siegfried Macholz, ngày 05 tháng 10 năm 1940 - ngày 08 tháng 12 năm 1941
 • Trung tướng Friedrich Bayer, ngày 08 tháng 12 năm 1941 - ngày 17 tháng 2 năm 1942
 • Trung tướng Siegfried Macholz, ngày 17 tháng 2 năm 1942 - ngày 1 tháng 8 năm 1942
 • Trung tướng Kurt Chill, ngày 01 tháng 8 năm 1942 - 10 tháng 10 năm 1942
 • Trung tướng Gustav Hundt, ngày 10 Tháng 10 năm 1942 - tháng 11 năm 1942
 • Trung tướng Siegfried Macholz, tháng 11 năm 1942 - ngày 01 Tháng 12 năm 1942
 • Thiếu tướng Adolf Westhoff, ngày 01 tháng 12 năm 1942 - 08 tháng 1 năm 1943
 • Thiếu tướng Adolf Trowitz, ngày 8 tháng 1 năm 1943 - ngày 15 tháng 5 năm 1943
 • Trung tướng Alfred Thielmann, 15 tháng 5 năm 1943 - ngày 27 tháng 6 năm 1943
 • Trung tướng Kurt Chill, ngày 27 tháng 6 năm 1943 - ngày 01 tháng 2 năm 1944
 • Thiếu tướng Johann-Albrecht von Blücher, ngày 01 tháng 2 năm 1944 - 04 tháng 2 năm 1944
 • Thiếu tướng Hero Breusing, ngày 04 Tháng Hai 1944 - ngày 25 tháng 8 năm 1944
 • Friedrich Fangohr, ngày 25 tháng 8 năm 1944 - 20 tháng 1 năm 1945
 • Thiếu tướng Bruno Schatz, ngày 20 tháng 1 năm 1945 - ngày 08 tháng 5 năm 1945

Năm 1941[sửa | sửa mã nguồn]

 • Trung đoàn Bộ binh 409
 • Trung đoàn Bộ binh 410
 • Trung đoàn Bộ binh 411
 • Tiểu đoàn Trinh sát 122
 • Trung đoàn Pháo binh 122
 • Tiểu đoàn Công binh 122
 • Tiểu đoàn Chống Thiết giáp 122

Tháng 7 Năm 1941[sửa | sửa mã nguồn]

 • Trung đoàn Lính phóng lựu 409
 • Trung đoàn Lính phóng lựu 410
 • Trung đoàn Lính phóng lựu 411
 • Tiểu đoàn Súng trường 122
 • Trung đoàn Pháo binh 122
 • Tiểu đoàn Công binh 122
 • Tiểu đoàn Chống Thiết giáp 122

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

267830-s-o-n-b-binh-122-c-qu-c-x-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)