User Tools

Site Tools


265730-qu-ph-n-m-m-t-do-la-gi

Biểu trưng Quỹ Phần mềm Tự do

Quỹ Phần mềm Tự do hay Tổ chức Phần mềm Tự do (tiếng Anh: Free Software Foundation, viết tắt FSF) là một tổ chức phi lợi nhuận do Richard Stallman thành lập ngày 4 tháng 10 năm 1985 để hỗ trợ phong trào phần mềm tự do, phong trào này sử dụng copyleft để đẩy mạnh tự do tạo, phân phối, và sửa đổi phần mềm máy tính. FSF đóng tại Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ.[1]

Từ lúc sáng lập cho đến giữa thập niên 1990, phần lớn ngân quỹ của FSF dùng để mướn lập trình viên để phát triển phần mềm tự do trong Dự án GNU. Sau đó, phần nhiều nhân viên và người tình nguyện của FSF cung cấp dịch vụ luật pháp và hậu cần logistics cho cộng đồng phần mềm tự do.

Bám sát những mục tiêu của mình, chỉ phần mềm tự do được dùng trong những máy của FSF.[2]

265730-qu-ph-n-m-m-t-do-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)