User Tools

Site Tools


265030-s-o-n-b-binh-320-c-qu-c-x-la-gi

Sư đoàn Bộ binh 320 được thành lập ngày 2 tháng 12 năm 1940 tại Lübeck từ các đơn vị của sư đoàn bộ binh 58 và sư đoàn bộ binh 254. Sư đoàn 320 chính thức giải tán ngày 9 tháng 10 năm 1944 và đổi tên thành sư đoàn phóng lựu Volks 320.

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

265030-s-o-n-b-binh-320-c-qu-c-x-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)