User Tools

Site Tools


264530-ba-h-ng-la-gi

Ba Hàng là một phường của thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam. Phường nằm tại vị trí trung tâm phần phía đông của thị xã.

Phường Ba Hàng nằm trên quốc lộ 3, cách 26 km về phía nam thành phố Thái Nguyên và cách 56 km về phía bắc thủ đô Hà Nội. Ngoài ra, phường Ba Hàng còn nằm gần các tỉnh lộ và huyện lộ nối với hai huyện Phú Bình và Phổ Yên. Phường Ba Hàng giáp với xã Hồng Tiến ở phía bắc, xã Nam Tiến ở phía nam, phường Đồng Tiến ở phía đông và xã Đắc Sơn ở phía Tây.

Tiền thân là thị trấn Ba Hàng, được thành lập vào ngày 9 tháng 9 năm 1972 [1] Theo niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên 1999-2003, thị trấn Ba Hàng có diện tích 1,68 km², dân số là khoảng 6000 người, mật độ dân cư đạt 3573 người/km².[2]

Năm 2015, toàn bộ thị trấn Ba Hàng (183,15 ha và 7.661 người) và một phần xã Đồng Tiến (261,38 ha và 2.478 người) được điều chỉnh để thành lập phường Ba Hàng trực thuộc thị xã Phổ Yên. Phường Ba Hàng có 444,53 ha diện tích tự nhiên và 10.139 người.

264530-ba-h-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)