User Tools

Site Tools


264130-t-n-b-nh-th-tr-n-la-gi

Tân Bình là thị trấn duy nhất thuộc huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang. Mặc dù là thị trấn duy nhất song Tân Bình không phải là huyện lị của huyện. Thị trấn nằm gần quốc lộ 2 và cách thành phố Tuyên Quang 14 km về phía nam. Tân Bình giáp với xã trong huyện như Đội Cấn ở phía bắc, Nhữ Khê và Đội Bình ở phía tây và nam. Qua sông Lô, Tân Bình giáp với hai xã Cấp Tiến và Đồng Thọ thuộc huyện Sơn Dương ở phía đông.

Thị trấn Tân Bình có 1.400 hộ với trên 4.600 người, sinh sống ở 11 tổ dân phố. Phần lớn cán bộ và công nhân Công ty Cơ khí - Hóa chất 13, Bộ Quốc phòng sinh sống trên địa bàn thị trấn.[1]

264130-t-n-b-nh-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)