User Tools

Site Tools


263730-jesen-k-la-gi

Jeseník (Séc phát âm: [jɛsɛɲi ː k]), Frývaldov cho đến năm 1948 (Séc phát âm: [Fri ː valdof]; tiếng Đức: Freiwaldau) là một thành phố và huyện trong khu vực Olomouc của nước Cộng hoà Séc.

  • Bukovice (Buchelsdorf)
  • Dětřichov (Dittershof)
  • Jeseník (Freiwaldau)
  • Lázně Jeseník (Bad Gräfenberg)

Theo điều tra dân số Áo năm 1910, thị trấn có 6.859 cư dân, 6.619 người trong số họ có hộ khẩu thường trú ở đó. Điều tra dân số yêu cầu mọi người khai báo tiếng ngữ mẹ đẻ của họ, 6.588 (99,5%) nói tiếng Đức, 16 (0.2%) nó tiếng Séc và 13 (0.2%) nói tiếng Ba Lan. Người Do Thái không được phép khai báo tiếng Yiddish, hầu hết trong số họ do đó tuyên bố tiếng Đức là ngôn ngữ mẹ đẻ của họ. Hầu hết các nhóm tôn giáo đông dân Công giáo La Mã với 6552 (95,5%), tiếp theo là người Tin Lành với 208 (3%) và người Do Thái với 83 (1,2%).

263730-jesen-k-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)