User Tools

Site Tools


260830-tr-n-minh-sanh-la-gi

Trần Minh Sanh

Chức vụ

Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhiệm kỳ 2004 – 17 tháng 6 năm 2014
Kế nhiệm Nguyễn Văn Trình

Thông tin chung

Đảng phái Đảng Cộng sản Việt Nam
Sinh 5 tháng 6, 1956 (62 tuổi)
Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu
Nơi ở Vũng Tàu
Học vấn cử nhân kinh tế, cao cấp chính trị
Dân tộc Kinh
Tôn giáo không

Trần Minh Sanh (5 tháng 6 năm 1956) là một nhà chính trị Việt Nam. Ông sinh ngày 05 tháng 06 năm 1956 tại xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ông nguyên là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.[1][2][3]

Trình độ văn hóa: 10/10. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Gia nhập Đảng vào ngày: 25 tháng 12 năm 1977, chính thức vào ngày 20 tháng 08 năm 1979

260830-tr-n-minh-sanh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)