User Tools

Site Tools


260630-l-nguy-n-c-ng-ch-a-la-gi

Lỗ Nguyên công chúa (chữ Hán: 鲁元公主; ? - 187 TCN) là con gái trưởng của Hán Cao Tổ Lưu Bang và Lã hậu. Bà là chị ruột của Hán Huệ Đế Lưu Doanh và là mẹ của Hiếu Huệ Trương hoàng hậu, chính thê của Huệ Đế.

Không rõ bà sinh năm nào và tên thật là gì. Theo sử sách ghi lại, bà là con gái đầu của Lã hậu - người được xác định sinh năm 241 TCN; Hán Huệ Đế em bà được xác định sinh khoảng năm 210 TCN. Con gái bà là Trương Yên gả làm vợ của Huệ Đế, như vậy bà hơn Huệ Đế khá nhiều tuổi.

Trương Ngao chồng bà, cùng cha là Trương Nhĩ (张耳) theo nhà Hán từ năm 206 TCN, có thể xác định bà lấy Trương Ngao từ thời điểm này, khi chưa tới 20 tuổi; Trương Yên được gả cho cậu Lưu Doanh (16 tuổi) khi mới khoảng hơn 10 tuổi.

Năm 205 TCN, diễn ra trận Bành Thành. Quân Hán bị Sở vương Hạng Vũ đánh tan tành. Lưu Bang thua to, bỏ chạy, gia quyến bị thất lạc. Trên đường tìm cha, Lưu Bang gặp chị em Lưu Doanh.

Thủ hạ thân tín là Hạ Hầu Anh đưa chị em Lưu Doanh lên xe ngồi cùng Lưu Bang. Quân Sở đuổi gấp phía sau. Lưu Bang sợ nhiều người ngồi thì xe nặng sẽ đi chậm không thoát được, nên đẩy cả hai con xuống. Hạ Hầu Anh đang đánh xe, vội nhảy xuống dắt hai chị em lên xe đi tiếp.

Đi được một đoạn, Lưu Bang lại sợ bị quân Sở bắt, cuống cuồng đẩy con xuống lần nữa. Theo Sử ký, việc đó lặp lại 3 lần. Hạ Hầu Anh nhẫn nại cả ba lần dừng ngựa, xuống kéo hai chị em lên xe, và van xin Lưu Bang không bỏ con, Lưu Bang mới thôi việc đó. Cuối cùng cha con Lưu Bang cũng thoát được sự truy đuổi của quân Sở.

Bà được gả cho Triệu vương Trương Ngao (không rõ thời gian), sinh được con gái là Trương Yên. Trương Yên sau được gả cho cậu mình là Hán Huệ Đế Lưu Doanh làm Hoàng hậu, theo ý muốn của Lã Thái hậu.

Năm 198 TCN, Trương Ngao bị truất ngôi Triệu vương, giáng làm Tuyên Bình hầu (宣平侯).

Bà mất năm 187 TCN, sau em trai Huệ Đế 1 năm, không rõ bao nhiêu tuổi. Ba năm sau (184 TCN), Tuyên Bình hầu Trương Ngao chồng bà mất, người con là Trương Yển (張偃) được phong làm Lỗ vương, nên về sau Trương Ngao được tặng tên thụy là Lỗ Nguyên vương (鲁元王). Chính vì lẽ đó, bà với tư cách là chính thê của Lỗ Nguyên vương Trương Ngao, được gọi theo thuỵ hiệu là Lỗ Nguyên công chúa.

Trong Sử ký chính nghĩa có đề cập đến mộ của Lỗ Nguyên công chúa hiện an táng tại phía tây bắc huyện Hàm Dương.

  • Sử ký Tư Mã Thiên, các thiên:
    • Cao Tổ bản kỷ
    • Trương Nhĩ, Trần Dư liệt truyện
  • Chu Mục, Trần Thâm chủ biên (2003), 365 truyện cổ sử chọn lọc Trung Quốc, tập 3, Nhà xuất bản Thanh niên
260630-l-nguy-n-c-ng-ch-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)